Meditații

  • Meditații cu tinerii

    Meditații cu tinerii la Paraclisul Arhiepiscopal Buna Vestire

    Centrul social-pastoral Buna Vestire din Râmnicu Vâlcea desfășoară activități sociale și educaționale în sprijinul elevilor cu merite deosebite la învăţătură, cât și a celor aflaţi în risc de abandon şcolar sau care provin din familii defavorizate, prin organizarea de meditaţii gratuite.

    16 Februarie 2016